Danmarks Matematiklærerforening

PRØV!

WEBBASERET

Prøvespørgsmål til de

Mundtlige og

Skriftlige prøver

Gå til hjemmesiden

Kurser 2018

Forlaget MATEMATIK - Danmarks Matematiklærerforening

Emnet er:
Forenklede Fælles Mål og
Læringsmålstyret undervisning

5 kurser:

1. Forenklede Fælles Mål
Inspirationskursus/Kick off kursus

2. Heldagskursus

3. Længerevarende kursusforløb

4. Faglig inspiration

5. Matematik i børnehaveklassen
og forenklede Fælles Mål

Kontakt os for at skræddersy
en dag eller eftermiddag som
passer til netop jeres faggruppe!

Kontakt Forlaget her

Se mere om kurses tilbudene her

Forside

Matematikkens Dag 2018

Tilmeld din klasse til konkurrencen den 15. november 2018 Tilmeld dig her

Fagdage i 2018 og 2019

Der afholdes 6 fagdage med to temaer. "Matematik med glæde" om aktivitetspræget undervisning til de yngste elever og "Aktivitetspræget undervisning på mellemtrinnet" læs mere her

Persondata og databehandleraftale

Danmarks Matematiklærerforening og Forlaget MATEMATIK passer på dine personlige data.

Vores persondatapolitik og vores skabeloner til databehandleraftale kan du finde her

Tidsskriftet MATEMATIK

Tidsskriftet MATEMATIK vil fremover være både i en trykt og en digital udgave. Adgangen til den digitale udgave kan ske via UNI-Login.

Vores skolemedlemmer kan også få en digital adgang, hvis I oplyser en af de ansattes UNI-Login.

Vi mangler stadigvæk nogle medlemmers UNI-Login.

Tryk her for at indtaste dine oplysninger.

Se Tidsskriftet MATEMATIK her.

Blog indlæg fra Folkeskolen.dk

 • Problemløsning er matematik og matematik er problemløsning
  Hvis eleverne skal lære matematik, skal de lære at håndtere problemer med matematik, og det gør absolut ikke noget at de skal kæmpe med det. Men hvordan lærer vi eleverne at arbejde med problemløsning i matematik?
 • Matematikangst – samarbejde mellem forskere fra kognition og undervisning
  Jeg har just deltaget i en international konference om undervisning og kognition i relation til matematik. Der er mange benspænd indenfor dette forskningsområde, dels i forhold til hvilke metoder vi anvender og forstår rækkevidden af, og dels hvad vi er optaget af. Flere af indlæggene drejede sig om matematikangst, hvor jeg blev spurgt om, hvor gode danske lærere er til at spotte elever med matematikangst.
 • Plagiat og eksamensforberedelse
  Eleverne har adgang til alle svarene på nettet, når de skal lave problembehandlingsdelen som hjemmeopgave. Hvad betyder det for deres eksamensforberedende arbejde med eksamenssættene?
 • Skulderklap til humanisterne
  Projektuger, emneuge, tværfaglig undervisning, hvor de naturvidenskabelige problemstillinger ofte med overemnet FN´s verdensmål, ruller i disse år ind over undervisningen i folkeskolen. Disse forløb bliver ofte krydret med Engineering, kodning, DesignCirklen, 3-D printer osv. Men hvem skal undervise eleverne?
 • En temadag med kreativitet, passion, innovation og entreprenørskab
  På Ian Stenz' skole arbejder de temabaseret, hvilket betyder de har temadage næsten hver dag. Temaerne ser dog meget forskellige ud, alt efter hvad målet er med dem. Hans ynglings temadage er når eleverne skal arbejde med innovation og entreprenørskab. I dette indlæg beskriver han hvordan innovation og entreprenørskab implementeres i faglig kontekst.

TI-Nspire

Få 31 licenser til TI-Nspire for 3000 kr. pr. år ex. moms Se mere her