Danmarks Matematiklærerforening
Kursus 2015-16

Blog indlæg fra Folkeskolen.dk

 • Tests i matematik – hvem, hvad, hvorfor og hvordan?
  Sommerferien har ramt os – og optakten til sommerferien har sædvanen tro været brugt på at få taget de årlige standardiserede tests i matematik (mens foråret stod i de nationale tests tegn). Som en god gammel kendingsmelodi dukker de samme spørgsmål op rundt omkring på lærerværelset samtidigt med testbunkerne; ”hvorfor skal vi egentlig tage de her tests” og ”hvordan tager vi testene så korrekt som muligt”?
 • Didaktik på menuen? Fagteammøder som åbne lektioner.
  Erfaring - min egen og mange fagfællers - siger, at fagteammøder sjældent kommer til at dreje sig om selve fagets kerne: Didaktikken.
 • Sprog og begrebsforståelse
  Sproget spiller en stor rolle i forståelse af begreber. Vi bygger vores begrebet op i associationer med noget kendt, og det kendte sprog hjælper os med at forstå nye begreber – ligesom sproget også kan give os begrænsninger, hvis vi ikke forstår, hvad der tales om. Et just afsluttet 3 årig projekt viser, hvordan ændring af talnavne har givet et signifikant positivt resultat for eleverne i løsning af opgaver indenfor tal og algebra.
 • Samtale om LOMA undervisning
  LOMA-Undervisningsforløb i forskellige fag i folkeskolen. På folkemødet på Bornholm viser lærere fra Nymarkskolen i Svendborg eksempler på hvordan de arbejder med LOMA-lokal mad i fagene.
 • Færre mål?
  Med udgangspunkt i læsning af Folkeskolen nr. 11 vil jeg påpege nogle muligheder og faremomenter i den proces som åbenbart nu er undervejs fra ministeriet om reduktion af færdigheds-og vidensmål.