Danmarks Matematiklærerforening
Kursus 2015-16

Blog indlæg fra Folkeskolen.dk

 • Løbende faglig opdatering – en del af det faglige løft
  Blogindlægget giver et historisk rids af den problematik, de faglige foreninger har stået i med henblik på oprettelse af fagligt- pædagogiske kurser for faglærerne. Der peges endvidere på løsningsmuligheder fremadrettet.
 • Man kan ikke dumpe til folkeskolens afgangsprøve – eller kan man?
  Indførelse af karakterkravet 2 som adgangsgivende til de erhversfaglige uddannelser har forvandlet 9. klasses prøven i dansk og matematik til en ”high-stakes-eksamen”, altså en vind-eller-forsvind-prøve. Hvad betyder det for de elever, der ligger på grænsen? Og hvor ”sikker” er en sådan sortering egentlig? Denne blog er et sammendrag af en samtale med Inge Henningsen om netop denne problemstilling.
 • Forskningsviden om fag og pædagogik
  DPU samler nu forskningsartikler, videoforelæsninger, konferenceoplæg på temasider på nettet. På grundskolesiden finder man temaer om for eksempel matematik, dansk, test og karakterer, praktisk/musisk/æstetiske fag, undervisningsdifferentiering, sundhedsfremme/miljøundervisning og meget mere.
 • Consumers or creators…
  På dagen, hvor den nye digitaliseringsstrategi kom til os. Og en TEDxCopenhagen talk om digital literacy, matematik og hvorfor eleverne har brug digitale kompetencer!
 • De nationale tæsk
  Observationerne i en tredje klasse under deres arbejde med de nationale test var en bekymrende oplevelse.