Danmarks Matematiklærerforening har i perioden 2016 – maj 2017 tilbudt kompetenceudvikling til lærere, lærerteams og matematikvejledere, som har haft lyst til at fordybe sig i, hvordan de kan bruge digitale værktøjer i deres daglige matematikundervisning i hele skoleforløbet og til folkeskolens prøver.

Udviklingsarbejdet blev gennemført af Danmarks Matematiklærerforening med støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Wolfram, Texas Instruments og Forlaget MATEMATIK i tæt samarbejde med VIA, @ventures, professor Morten Misfeldt, Aalborg Universitet, København samt landets Centre for Undervisningsmidler (CFU). Projektet afsluttes med en konference i maj 2017 med fokus på de indvundne resultater, og hvordan der kan arbejdes videre på egen skole med den nye viden i bagagen.

I forlængelse af de indvundne erfaringer samarbejder Gladsaxe Kommune i 2018-2019 med Danmarks Matematiklærerforening/Forlaget MATEMATIK om projektet “Faglig opkvalificering af matematiklærere i Gladsaxe Kommune i brug af IT”.

Projektet bliver gennemført med støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Wolfram, og Texas Instruments.

Alle Gladsaxe Kommunes matematiklærere og matematikvejledere på 4.-9. årgang får et kompetenceløft i at bruge IT i matematikundervisningen – herunder i arbejdet med CAS. Lærere og matematikvejledere er involverede i processen med udarbejdelse af egnet elevmateriale, coaching og evaluering. Projektet afsluttes i foråret 2019.