Danmarks Matematiklærerforening

Matematikkens Dag 2019-bogen er på vej

FN’s 17 verdensmål er i fokus på Matematikkens Dag 2019

I løbet af august måned vil bogen blive sendt til alle landets skoler! En bevilling fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje har i år gjort det muligt at forære et eksemplar af bogen til alle skoler i Danmark.

Læs mere her!