Forny undervisningen i matematik på mellemtrinnet med  online universet MUM, dersammen med et antal online forløb  giver mulighed for i højere grad at motivere eleverne og give dem mulighed for at opnå basale kompetencer i overensstemmelse med Fælles Mål.

MUM (Matematikkens Univers til mellemtrinnet)  er bygget op med en række prædefinerede forløb, hvor du  kan give din klasse adgang til et forløb.
Et forløb består af et tema, en række faglige emner, træningsopgaver, testopgaver og spil. Derudover er der en uddannelsesbog, hvor eleven får guidelines til arbejdet, samt kan se sine testresultater.

Temaerne
Temaerne præsenter eleverne for matematiske problemer i en realistisk eller en for eleverne genkendelig kontekst. Temaerne viser, hvordan vi kan anvende matematikken i løsning af problemer eller kan hjælpe i de udfordringer, som findes i elevens hverdag.
Hvert tema indeholder en interaktiv historie, hvor eleverne kan klikke sig igennem de to bærende figurer Kalle og Karlas oplevelser og gå på opdagelse. Eleverne oplever her, hvordan de bliver motiverede for at skulle arbejde med opgaverne efterfølgende, idet historie og opgaver hænger sammen. Der skal ikke laves matematik for matematikkens skyld, men fordi eleven kan se koblingen fra historien til matematikken i deres egen hverdag.

Ofte vil du som lærer vælge at gennemgå historien i fællesskab i klassen, så der kan drages paralleller til elevernes egen virkelighed, så både opgaver og historie kan blive endnu mere vedkommende.

Der er fire opgaver i hvert tema, og hver opgave ligger i tre niveauer, så eleven altid vil kunne vælge en lidt lettere opgave eller en lidt sværere. Der er i niveauerne skruet både på kompleksitet i opgave, opgavens omfang samt hvor meget støtte der ydes.

De faglige emner
Hvis eleverne ikke har de fornødne færdigheder, for at kunne løse opgaverne, vil de tilknyttede faglige emner give mulighed for at erhverve sig disse færdigheder.
Eleverne bliver i de faglige emner taget med ind i emnets faglige maskinrum. De kan her både læse og se, hvordan fx en drejning foretages og kan opleve, hvordan de selv vil kunne finde drejninger i deres omverden.
De forskellige tilgange i det faglige indhold i emnerne knytter an til elevernes læringsstile, så både aktivisten, teoretikeren, pragmatikeren og reflektoren kan hoppe ind det sted i materialet, der modsvarer deres læringsstils-præference og efterfølgende arbejde sig igennem læringscirklen gennem de resterende tilgange.

Test- og træningsopgaver samt spil
Eleverne kan med fordel starte med at tage en test i det faglige emne, så både eleven selv og læreren kan se det faglige standpunkt, og dermed i fællesskab beslutte om, der er behov for at arbejde med et emne.
Mens eleverne arbejder med emnet, kan de løse træningsopgaver, som giver umiddelbar feedback efter hver besvarelse, så eleven kan se, hvad det korrekte svar var, samt hvordan det udregnes. Der lægges hermed op til refleksion over besvarelserne og udregninger.

Spillene kan være af både digital og analog karakter, hvor eleverne fx sendes ud i skolegården, for at få bevægelsesaspektet med i materialet.

Tilpas forløb til elever og elevgrupper
Det helt særlige ved matematikkens univers er dog, at du som lærer har mulighed for selv at tilpasse forløb ikke kun til hele klassen, men ned til det enkeltelever i klassen.
Det er altså muligt at lade alle elever arbejde med det samme tema, men give adgang til forskellige faglige emner under temaet. Det kan fx være for at give nogle elever brush-up faglige emner, eller lade andre elever arbejde særligt meget med en enkelt opgave, der indeholder andre faglige emner, der så kan tilføjes forløbet.
Ligeledes er der mulighed for dig som lærer selv at skrive til eleverne, hvordan de skal arbejde med materialet i uddannelsesbogen, og tilføje egne ekstra-opgaver, hvis der er behov for et supplement til de opgaver, der allerede ligger i materialet.

Der er i alt 7 Temaer til 4. klassetrin.

Der er 7 Temaer til 5. klassetrin.

Der er også 7 Temaer til 6. klassetrin.

Af de 7 Teamer til 4. klassetrin er der 3 Temaer der er gratis, det er følgende:

Fødselsdagen

Markedspladsen

Vi i Norden

For at få adgang til dem, skal en Dataaftale først godkendes.

Mangler adgang / Dataaftale – kontakt:    mat.forlag@dkmat.dk