Fra konferencen den 7. februar 2019

Anne Nakken – Matematikkglede i barnhagen!

Ditte Thommesen – At tælle og at regne

Bent Lindhardt – Elever i matematikvanskeligheder og talblindhed

WS 2 – Birgitte Lindhardt – Spil bare løsKantBingoBingotalBingoplader

WS 4 – Anne-Christine Weber og Kathrine Iversen – Regnefingre

WS 7 – Linda Arnkihl – Matematikkasser i børnehaverne

WS 8 – Camilla Justnes – Problemløsning i barnhagen

Fra konferencen den 8. februar 2018

Kjeld Fredens – Læring med kroppen forrest

Connie Nielsen og Elisabeth Tang – Digitale aktiviteter i indskolingen

Andreas Rasch-Christensen – Præsentation af grundlaget og elementerne i den nye pædagogiske læreplan – og her i Power Point. 

WS 6 – Geogebra, ved Louise Fiskalli Gammelmark – Geogbra 8 filer

”For at kunne åbne filerne, skal du først downloade filerne på din PC. Så skal du åbne Geogebra på din PC, derefter kan du åbne filerne inde fra programmet.”  

_________________________________________________________

Fra konferencen den 9. februar 2017

Lisser Rye Ejersbo – Talforståelse undersøgt fra et kognitivt perspektiv

Thorleif Frøkjær – Styrket pædagogisk læreplan…(PP) og som Pdf.

Margit Holm – WS 8 – Alle er med

Fra konferencen den 10. februar 2016

Pernille Pind – Kan man have matematikvanskeligheder, før man har matematik

Nina Madsen og Hanne Nielsen – Perspektiver på udviklingen af børns problemløsningskompet. i Fremtidens Dagtilbud

Klaus Fink – Mit først møde – og det videre venskab med matematik

Pernille Pind – WS2 – Matematikvanskeligheder

Birgit Mortensen – WS 5 – Mine Matematiktanker

Ole Caprani – WS 6 – Konstruer og byg virtuelle og fysiske modeller med Lego i Pdf. og i PP

Jakob K. Berg og Peter Randorff – WS 8 – Så leger vil lige… i indskolingen

Connie Nielsen og Elisabeth Tang . WS 9 – Sjov med tal

Fra konferencen 25. februar 2015

Stig Broström – Pædagoiske læreplaner – science og matematik  som Pdf.  og PP.

Karin Andreasen og Nete Rosenkilde Pleidrup –  Læring, leg og bevægelse på gulv, Aalborg kommune i Pdf. og i PP.

Bent Lindhardt Matematisk opmærksomhed i Pdf – og i PP

Ole Caprani – Workshop 6  Lego i Pdf og i PP.

Fra konferencen 26. februar 2014

Klaus Fink – Sidste nyt fra ministeriet

Lena Lindenskov – Matematik i livet

Kjeld Fredens – Børn elsker at lære

Birgit Neldeborg Mortensen – WS 4 – Mine matematik tanker

Anette Søndergaard – WS 6 – Klar til at lære

Hanne Sax Holm – WS 7 – Børns Matematiske verden

Margit Holm – WS 9 – “Tal tal”

Fra konferencen maj 2013

Elisabeth Tang og Connie Nielsen – ABACUS – Hvad er det?

Stig Broström – Matematikken som bagage i rejsen fra børnehave til skole

Olav Lunde – Matematik er naturlig for alle barn!

Kirsten “Søs” Spahn – Faglig læsning i matematik, hvad er det?

Lisser Rye Ejersbo – Læsning i Matematik – for dansk og matematiklærere

Kirsten “Søs” Spahn – Lidt af hvert

Workshop 1 – Sådan arbejder vi med matematik i børnehaven

Workshop 2 – Matematik i skolestarten med ABACUS

Workshop 3 – Matematik i indskolingen med ABACUS

Workshop 6 – Klar til at Lære