På vegne af Undervisningsministeriet (UVM), Danmarks Matematiklærerforening (DMLF), University Colleges (UC’er) og Centre for undervisningsmidler (CFU’er) har den første landskonference for landets matematikvejledere og for lærere med tilsvarende funktioner på skolerne samt kommunernes matematikkonsulenter, været afholdt.

Konferencen blev afholdt den 26. maj 2014, i Odense Congress Center, 5220  Odense SØ.

Indlæg fra oplægsholderne:

Start på konferencen med undervisningsminister Christine Antonoris’s tale

samt

Lektor Jorryt van Bommel, Karlstads Universitet – Skolematematikkens udvikling internationalt…

 

 


Lektor Uffe Thomas Jankvist, Campus Emdrup – Danske elevers udfordringer i matematik

 

 


Camilla Brørup Dyssegaard, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning – Mathematical Literacy

 

 


Læringskonsulent Klaus Fink, UVM – De nye Fælles Mål

 

 

 


Lektor Arne Mogensen, VIA Aarhus, – Fagteamsamarbejde og matematikvejledning

 

 


Lektor Bent Lindhardt, USSj – Danmarks Matematikvejelder Netværk og Lærernetværk for matematik og it

Pædagogisk konsulent Rikke Teglskov – Lærernetværket for it fagene

 


Foredragsholder Niels Villemoes – Ledelse og vejledning af kollegaer?

 

 

 

Konferencemappen kan ses her