Temaet i 2013 var – FUNNY MONEY – Økonomiens Matematik

Med denne bog og den tilhørende film knytter Danmarks Matematiklærerforening anvendelsen af matematik til begrebet økonomi i samarbejde med Penge- og Pensionspanlet.

De første 37 sider kan læses her.

Rettelse til bogens side 16 kan ses her

Sang m. tekst og noder her

Sang instrumental

Hør sangen her

Materialer fra foredragsholdere og instruktører på Konferencen den 13. september – Matematikkens dag 2013

Louise Skjødsholm – Præsentation af filmen

Louise Skjødsholm – Penge- og Pensionspanelet

Michael Møller – Matematikøkonomi

Per Haspang og Pernille Kock – Workshop 1 – Hvad er penge.. Bogholder – Balance

Helle Bilbo og Lise Vikkelsø – Workshop 2 – At flytte hjemmefra

Finn Egede Rasmussen og Kirsten Drews – Workshop 3 – Hvad går skattekronerne til.

Kirsten Tønnesen – Workshop 4 – Promiller skærper forståelsen

Hanne Sax Holm – Workshop 5 – Økonomi i børnehøjde

Morten Aastrup – Workshop 6 – Hvad sker i banken efter 15?

Økonomien er temaet for Matematikkens Dag 2013

I de senere år er børn og unges indsigt i økonomi sat på dagsordenen. Vigtigheden af at have indsigt i den daglige husholdningsøkonomi er blevet vigtig, se i lyste af den finansielle krise. Meningen med materialet er, at give indsigt i økonomiske forhold som budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være sjovt at lære om økonomiske forhold til matematik. Vi kan lære økonomi og om “Matematik med glæde”!

Materialet

I materialet, der også omfatter scenariet HVORDAN FÅR JEG RÅD fra Matematikkens Univers og filmen FUNNY MONEY til ældste trin fra Penge- og Pensionspanelet, sættes helt naturligt fokus på de områder i matematikundervisningen i skolen, der ligger til grund for, at eleverne senere i livet kan forholde sig til økonomiske forhold i samfundet og i familien. Disse temaer indgår også i de forskellige events på Matematikkens Dag 2013, der er tilrettelagt til yngste trin, mellemste trin og ældste trin.

Funny Money

I FUNNY MONEY, Økonomiens Matematik, sættes vi fokus på de mange spændende, morsomme tilgange til økonomi og opbyggelige spil, der kan indgå i matematikundervisningen eller i andre sammenhænge ude eller inde. Vi inddrager alle de kendte måder at arbejde med økonomi og finansiel forståelse på og inddrager tillige økonomiske spil og leg. Ofte i en anden påklædning end den sædvanlige. Men nye måder at se økonomi på indgår også. Ikke mindst fordi de digitale hjælpemidler og materialer giver nye muligheder. Bogen indeholder også en CD med PDF filer, hvorfra alle temaer kan kopieres. Alle temaer og ideer er gennemarbejdet med afsæt i Fælles Mål 2009. Der er fyldige lærervejledninger med masser af ideer til planlægning og undervisning.

De tre udfordringer

I Økonomiens Matematik beskrives et sæt af praktiske udfordringer, som danner grundlag for elevernes opstilling og løsning af en række holdningsmæssige, økonomiske og matematiske problemstillinger. Eleverne arbejder i en virkelighedsnær og motiverende sammenhæng, med det sigte at give mulighed for at få viden om og danne holdning og indsigt i dagliglivets og samfundets økonomi. Det gøres blandt andet ved at afdække de matematiske regler, der ligger til grund for arbejdet med økonomi. Samtidig lægges der også op til, at de unge kan indgå i en debat om økonomi i klassen, så de på den måde kan danne sig holdninger til penge. Det at lægge budget, spare op eller låne.