Nordisk Matematikkonkurrence

Nordisk Matematikkonkurrence er åben for alle 8. klasser i Danmark og tilsvarende klassetrin i de øvrige nordiske lande. Konkurrencen forløber over hele skoleåret startende med to kvalificeringsrunder. En i november og en i januar måned. Kvalificeringsrunderne foregår ved at de tilmeldte klasser får tilsendt 2 x 8 opgaver elektronisk som skal løses på 1,5 time. Klassernes svar afgives ligeledes elektronisk.

De 8-10 klasser der har opnået flest point efter de to kvalificeringsrunder, bliver indbudt til den nationale finale som siden 2004 har foregået i Virumhallen i Lyngby-Tårbæk kommune der stiller lokaler til rådighed for konkurrencen. I perioden fra de vindende klasser bliver offentliggjort og til finalerne sidst i april måned, skal klasserne udarbejde et projekt med årets tema, udarbejde en logbog samt lave en udstilling og forberede en fremlæggelse af deres projekt ud fra årets tema.

Temaet bliver hvert år fastsat af det fællesnordiske udvalg der ligeledes udvælger de opgaver eleverne skal løse både ved kvalificeringsrunderne, ved de nationale finaler samt ved den nordiske finale. Hele konkurrencen skal være et klasseprojekt på nær deltagelsen i den nationale og nordiske finale. Her bliver to drenge og to piger udvalgt til at repræsentere klassen. Dette sker udelukkende af økonomiske årsager.

De nationale finaler foregår på samme tidspunkt i de nordiske lande. Afholdelsen af de nordiske finaler går på skift mellem de nordiske lande.

I Danmark har deltagerantallet i været stigende, men der er plads til mange flere klasser.

Konkurrencen arrangeres af komiteer i de nordiske lande. I Danmark er det Danmarks Matematiklærerforening der står for afviklingen af kvalificeringsrunderne og de nationale finaler. Konkurrencens formål er at bidrage til at fastholde elevernes interesse for matematik samt give dem en oplevelse af at faget på en og samme tid kan være både fagligt i traditionel forstand og kreativt og engagerende.

Deltagelse i turneringen er gratis for skolerne. Det eneste skolen selv skal betale, er tiden til lærerens eventuelle deltagelse i semifinale og finale. Elevernes rejse- og opholdsudgifter bliver betalt. Den samlede arbejdstid der skal afsættes til de to indledende runder, er 2 gange 90 minutter.

Alt materiale er klar til brug og fremsendes til deltagerne fra det danske udvalg.

Konkurrencen er finansieret af tipsmidlerne gennem Undervisningsministeriet.

Du kan altid få svar på dine spørgsmål om konkurrencen ved at skrive til foreningen.

Tidsplan for konkurrencen 2023-24
Tidsplan
Aktivitet

Senest 1. november 2023

Tilmelding til konkurrencen

6. - 24. november 2023

Første kvalificeringsrunde

8. januar - 26. januar 2024

Anden kvalificeringsrunde

2. februar 2024

Vinderne af kvalificeringsrunde offentliggøres.

Vi er desværre landet i en situation, hvor løsningsforslag er landet i spam og er sendt til anden mail, så vi bliver forsinket med vinderne - vi vil nødig forbigå nogle.

22. marts 2024

Aflevering af rapport

17. - 18. april 2024

Nationale semifinaler og finaler

17. maj 2024

Deadline for aflevering af engelsk udgave af fordybelsesopgaven (Vinderholdet fra National Finale)

28. - 29. maj 2024

Nordisk finale

Scroll to Top