Nordisk matematikkonkurrence

2008-2009

Nordisk matematikkonkurrence i Danmark er nu endeligt afviklet for dette skoleår. I år var der blandt landets ottendeklasser tilmeldt i alt 103 klasser der i november og januar har været gennem de indledende runder. Efter disse indledende runder var der 8 klasser tilbage, og disse klasser blev derfor inviteret til at deltage i semifinaler og finaler i dagene 23. april og 24. april. Desværre meldte en af klasserne afbud så sent at vi ikke kunne nå at indbyde en anden klasse. Det skyldtes at de vindende klasser skulle udarbejde en projektopgave hvis overordnede tema var ”Matematik og miljø”.  Klasserne skulle også lave en tilhørende udstilling og forberede en fremlæggelse for dommerne og de øvrige deltagere. Det havde klasserne godt og vel to måneder til, og det var derfor ikke fair at give en klasse det halve af tiden. Det var selvfølgelig ærgerligt for arrangørerne at der kun var syv klasser med til slutrunden. Men den blev alligevel afviklet på allerbedste vis.

Slutrunden foregik i Virumhallen, og følgende klasser stillede op: 8b fra Allerslev Skole i Lejre 8a fra Fredericia Realskole 8b fra Havrehedskolen på Fyn 8b fra Hummeltofteskolen i Lyngby-Taarbæk 8b fra Trongaardsskolen i Lyngby-Taarbæk 8c fra Vodskov Skole 8b fra Åby Skole i Århus

Hver klasse skulle udvælge to piger og to drenge der på klassens vegne skulle dyste om de forskellige placeringer. Udvælgelsen foregik i klassen og på klassens betingelser. Efter frokosten den 23. april opstillede klasserne deres udstilling med mange spændende, overraskende og flotte produkter der skulle illustrere og uddybe nogle af de problemstillinger de havde beskrevet i rapporterne og logbøgerne som dommerne havde fået tilsendt i forvejen. Dommerne var i øvrigt redaktionsmedlemmer af tidsskriftet MATEMATIK, og de fik rigtig mange gode og store matematikoplevelser i løbet af de to dage. Torsdag eftermiddag afvikledes semifinalerunderne i opgavedelen. Syv grupper med to piger og to drenge der blev fordelt ved borde med meget store mellemrum. Dommerne sad med otte sæt opgaver til hver af klasserne. Lærere og mobiltelefoner måtte opholde sig uden for hallen.

Eleverne havde i alt to timer til at løse de otte opgaver. Tiden måtte de selv administrere, og der blev kun udleveret en opgave ad gangen. Det var en fryd og en glæde at se den ildhu og arbejdsiver der blev udvist i løbet af de to timer. Der blev diskuteret og argumenteret ivrigt, kunne man se. Når gruppen var blevet enige om svaret, afleveredes en svarkonvolut, og gruppen modtog den næste opgave. Mange gange foregik tilbageturen til gruppen med opgaven i løb. Tiden skulle udnyttes til noget fornuftigt. Grupperne var meget dygtige til at disponere tiden, og alle opgaver blev afleveret til alle grupper. Det var nogle meget spændte dommere der efter konkurrencen kunne gå i gang med at rette de indkomne svar. Det var simpelthen en stor oplevelse, faktisk var den til tider rørende når eleverne havde skrevet forklaringer som bare lyste op af matematisk forståelse. Nogle af de opgaver vi havde kæmpet med, viste sig i flere tilfælde at være barnemad for eleverne. Dette er dog ikke en ny erkendelse, men en bekræftelse. Dommerne skulle også give point til rapporterne og logbøgerne, og herefter manglede vi så bedømmelse af udstillingen og fremlæggelsen for ca. hundrede tilhørere. Det blev også en suveræn oplevelse, for eleverne var så dygtige og frie, og de havde en udstråling af sikkerhed der kom af fordybelse og forberedelse. Mens eleverne spiste frokost, kunne dommerne gøre semifinalen op. Det var et meget tæt opløb, men det var jo også en konkurrence, og de tre finalister skulle offentliggøres. Det blev: 8b fra Allerslev Skole i Lejre 8a fra Fredericia Realskole 8b fra Åby Skole i Århus

Nogle af skolerne havde inviteret resten af klassen som tilskuere til finalen, og det var en stor forsamling der sad på tilskuerpladserne da de tre hold blev kaldt til finalerunden som bestod af en opgavedel med 5 opgaver. Opgaverne blev fremvist for opgaveløsere og tilskuere, men de fire elever fra hver klasse sad afskærmet fra hinanden, og deres adfærd under løsningen af opgaverne kunne følges af alle – både dommere og tilhørere. Det blev en meget spændende finale hvor næsten alt kunne ske lige til den sidste opgave. Men der blev dog en vinder uden at der blev brug for ekstraopgaver. 8b fra Åby Skole blev vinder af finalen tæt fulgt af 8b fra Allerslev Skole på andenpladsen og 8a fra Fredericia Realskole. De øvrige skoler fik præmier for fjerdepladsen.

Karin Mielke fra Allerslev skole har sendt denne kommentar: 8.b har haft en rigtig god oplevelse. Arbejdet med opgaverne i de indledende runder med tidspres og samarbejde har styrket klassens syn på arbejde med matematik. De har været meget spændte på om de gik videre. Det har været et både krævende og sjovt projektforløb, hvor hele klassen har arbejdet sammen – og føler ejerskab til resultaterne. Klassen har fået styrket deres tillid til at mestre matematiske problemstillinger. De havde håbet på at hele klassen kunne deltage i mesterskabets afgørelse. Klassen var meget overrasket over præmien, som vi allerede har tænkt skal bruges i klassen til fx en tur til Danfoss Universe. For mit eget vedkommende har det også været en god oplevelse og jeg er glad for en forening der kan tilbyde den slags arrangementer – det er ikke sidste gang jeg har en klasse der forsøger sig. Sune Gren fra Havrehedskolen har sendt denne kommentar: Det har været en stor fornøjelse at deltage i den Nordiske matematikkonkurrence. Det var første gang, at Havrehedskolen var med i konkurrencen, men det er absolut ikke sidste gang, vi deltager. De indledende runder var rigtig gode, opgaverne var gode og eleverne syntes, de var rigtig sjove at løse. Semifinalearrangementet var virkelig fint; eleverne syntes, det var spændende at komme til København og dyste mod andre skoler, det var dog ærgerligt, at det ikke var muligt at få hele klassen med. Opgaverne i semifinalen var en smule sværere end de opgaver, som eleverne havde løst i de indledende runder og samtidig af en sådan karakter, at eleverne skulle tænke matematik på en noget anderledes måde for at løse dem. Projektopgaven var for løst beskrevet. Jeg synes, der manglede lidt retningslinjer for, hvad der blev lagt vægt på, og i hvilken grad det var tilladt for læreren at hjælpe med projektet, udstillingen og fremlæggelsen.
Lige et par kommentarer fra eleverne: Anna Rubæk: Jeg synes, det har været meget sjovt. […] Jeg synes bare, at der skulle være penge, så hele klassen kunne komme med den dag der skulle være fremlæggelser. Katrine Baunkjær: Jeg synes, det var en rigtig god tur. […] Det var nogle meget gode opgaver til konkurrencen. Jeg synes, at det var ærgerligt at hele klassen ikke skulle med, for det var jo også dem der havde lavet det, og det kunne have været rigtig sjovt og godt at have dem med derover.
Vi har fået denne kommentar fra de fire deltagende elever fra Åby Skole: Anne-Sophie, Christian, Frederik og Sofie A: Vi fik i engang i februar at vide, at vi var gået videre i konkurrencen om at blive Nordens bedste matematikklasse. Vi havde inden da været igennem to indledende runder, og de var åbenbart gået godt. Vi var selvfølgelig glædelig overrasket over, at vi gik videre til semifinalen, men det var også sådan lidt HVAD???. Så måtte vi i gang med at finde et emne under ”Matematik og miljø”, som alle syntes var spændende. Vi tror, at alle var glade da vi valgt at skrive om og bygge en model af et miljørigtigt hus, da alle kunne få lov at udnytte de evner, de var bedst til. Det lykkedes at få alle i arbejde og snart havde vi et fedt hus, som alle var virkelig stolte af. Vi fire havde en hyggelig tur til København. Da vi ankom, havde vi fin tid til at stille op og spise frokost, og så skulle vi i gang med opgavesættet. Det foregik på en anden måde end vi var vant til, for vi fik kun en opgave ad gangen. Vi havde meget svært ved opgave to og brugte alt for lang tid på den. Nr. 3 var også meget svær, men resten gik heldigvis meget hurtigt. Aftenen brugte vi med at få noget at spise, en tur i Tivoli, og derefter fandt vi ud af, hvad vi ville sige til fremlæggelsen fredag. Vi synes at alle fremlæggelserne var virkelig gode, vi var også stolte af vores egen, og vi var meget kede af, at hele klassen ikke kunne være med og opleve det sammen med os! Vi var meget glade da vi efter frokost fik at vide, at vi var et af de tre hold der kom i finalen, og vi måtte i gang med at regne de fem finaleopgave. I den første opgave havde vi svaret forkert, men vi fik et point for vores kreative tanker, og det viste sig at være det afgørende point i sidste omgang i en meget tæt finale. Nu glæder vi os bare til at komme til Finland.

8b fra Åby Skole deltog som årets danske vinder i den nordiske finale i Finland i juni måned. Her mødte de vinderne fra Island, Norge, Sverige og Finland. Det var også spændende.

Opgaver og svarark:

Opgaver semifinaler

Svarark semifinaler

Opgaver finaler

Svarark finaler