Vindere

Nordisk finale blev i år afholdt i Korsholm i Finland i dagene 4.-6. juni.

Holdene fra Danmark og Finland opnåede begge 23 point ud af 25 mulige. Der måtte så en ekstraopgave til at finde den endelige vinder, og her var Finland hurtigst til at aflevere deres svar, men flot gået af Danmark. For denne præstation fik de en pris på 700 Euro.

Det danske hold kom fra Atheneskolen i Søborg.

VinderDe fire elever der præsenterede deres klasse var:
Asger Thieden Maarbjerg, Clara Maria Trier Holst, Olivia Perle Mohr Rousing og Vitus Bødker Thomsen
Lærer: Thomas Wilhjelm

Opgaver og svarark.

Opgaver første runde 2013-14

Opgaver anden runde 2013-14

Svarark første runde 2013-14

Svarark anden runde 2013-14

Den danske deltagelse i konkurrencen er finansieret af Undervisningsministeriet.

 

__________________________________________________________________________________

Vinder af Nordisk Matematikkonkurrence 2014 i Danmark

Nummer 1: Atheneskolen 8. klasse, Søborg
Nummer 2: Vor Frue Skole, Næstved
Nummer 3: Boesagerskolen, Egedal

Atheneskolen

På billedet ses de fire elever fra Atheneskolen, der repræsenterede klassen, klassens matematiklærer Thomas Wilhjelm (tv.) samt UVMs læringskonsulent Martin Villumsen (th.).

Martin Villumsen havde heldigvis mulighed for at deltage i den sidste del af finalen. Martin holdt en fin tale for deltagerne, og han overrakte præmierne til de vindende klasser.

Atheneskolen skal så deltage i den nordiske finale, som i år finder sted i Korsholm i Finland den 4.til 6. juni 2014. forud for det skal rapport og logbog oversættes til engelsk, da det er det sprog, der anvendes ved den nordiske finale.

I skoleåret 2013-14 deltog 292 klasser i de indledende runder.

Følgende ni klasser kvalificerede sig til den nationale finale, som fandt sted den 24. og 25. april 2014 i Virumhallen i Lyngby-Taarbæk Kommune:

8. kl. Atheneskolen, Gladsaxe Kommune
8.b Boesagerskolen, Egedal Kommune
8.v Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm, Hillerød Kommune
8. a Marie Kruse Skole, Furesø Kommune
8. kl. Mentiqa Odense, Odense Kommune
8. x Rønne Privatskole, Bornholms Regionskommune
8.b Stengårdsskolen, Egedal Kommune
8.b Vestre Skole, Viborg Kommune
8.n Vor Frue Skole, Næstved Kommune

Nordisk Matematikkonkurrence arrangeres af Danmarks Matematiklærerforening i samarbejde med udvalgene i de andre nordisklande.

Konkurrencen er finansieret af UVM.

—————————————————————————————————

Titel på projektopgaven: Matematik og befolkningen i Norden

Kvalificerede klasser til de Nationale finaler 2014

I alfabetisk rækkefølge:
Atheneskolen 8. klasse – Søborg
Boesagerskolen 8.b – Egedal
Dyssegårdsskolen 8.c – Gentofte
Endrupskolen 8.x – Fredensborg
Mentiqa Odense 8. klasse – Odense
Midtjyllands Kristne Friskole 8.a – Herning
Vestre Skole 8.b – Viborg
Vor Frue Skole 8.n – Næstved

                Tidsplan                        Aktivitet
Senest den 5. november 2013 Tilmelding til konkurrencen
4. – 22. november 2013 Første kvalificeringsrunde
6. – 24. januar 2014 Anden kvalificeringsrunde
1. februar 2014 Vinderne af kvalificeringsrunderne offentliggøres
4. april 2014 Aflevering af projektopgaver
24. – 25. april 2014 Nationale semifinaler og finaler
4. til 6. juni 2014 Nordisk finale i Finland

Konkurrencen er finansieret af tipsmidlerne gennem Undervisningsministeriet.
Nordisk matematikkonkurrence åben for alle 8. klasser i Danmark og tilsvarende klassetrin i de øvrige nordiske lande. Konkurrencen forløber over hele skoleåret startende med to kvalificeringsrunder. En i november og en i januar måned. Kvalificeringsrunderne foregår ved at de tilmeldte klasser får tilsendt 2 x 8 opgaver elektronisk som skal løses på 1,5 time. Klassernes svar afgives ligeledes elektronisk.

De 8 klasser der har opnået flest point efter de to kvalificeringsrunder, bliver indbudt til den nationale finale som siden 2004 har foregået i Virumhallen i Lyngby-Tårbæk kommune der stiller lokaler til rådighed for konkurrencen. 
I perioden fra de vindende klasser bliver offentliggjort og til finalerne sidst i april måned, skal klasserne udarbejde et projekt med årets tema, udarbejde en logbog samt lave en udstilling og forberede en fremlæggelse af deres projekt ud fra årets tema.

Temaet bliver hvert år fastsat af det fællesnordiske udvalg der ligeledes udvælger de opgaver eleverne skal løse både ved kvalificeringsrunderne, ved de nationale finaler samt ved den nordiske finale. 
Hele konkurrencen skal være et klasseprojekt på nær deltagelsen i den nationale og nordiske finale. Her bliver to drenge og to piger udvalgt til at repræsentere klassen. Dette sker udelukkende af økonomiske årsager.
De nationale finaler foregår på samme tidspunkt i de nordiske lande.Afholdelsen af de nordiske finaler går på skift mellem de nordiske lande. I skoleåret 2011-2012 blev de afholdt i Sverige, og 2012-2013 var det Danmarks tur.

Nordisk 2013-14 nr. 1Nordisk 2013-14 nr. 2

I Danmark har deltagerantallet i været stigende, men der er plads til mange flere klasser.
Konkurrencen arrangeres af komiteer i de nordiske lande. I Danmark er det Danmarks Matematiklærerforening der står for afviklingen af kvalificeringsrunderne og de nationale finaler. Konkurrencens formål er at bidrage til at fastholde elevernes interesse for matematik samt give dem en oplevelse af at faget på en og samme tid kan være både fagligt i traditionel forstand og kreativt og engagerende.

Deltagelse i turneringen er gratis for skolerne. Det eneste skolen selv skal betale, er tiden til lærerens eventuelle deltagelse i semifinale og finale. Elevernes rejse- og opholdsudgifter bliver betalt. Den samlede arbejdstid der skal afsættes til de to indledende runder, er 2 gange 90 minutter.
Alt materiale er klar til brug og fremsendes til deltagerne fra det danske udvalg.

Danmarks Matematiklærerforening har desuden udgivet en cd med samtlige opgaver samt løsningsforslag fra konkurrencen 2003-2004. Den kan købes for kr. 100,00 kr. ekskl. moms gennem Butikken.

Det vil være en god ide at udprinte opgaverne fra denne og derved danne sig et indtryk af konkurrencens form og indhold.
Klasserne som deltager i semifinalen, forbereder og gennemfører over en to måneders periode en projektopgave.
I 2012/2013 havde projektopgaven titlen: Matematik og havet. Titlen på de tidligere års projektopgaver har været:
Matematik i mønstre
Matematik i spil
Matematik og energi
Matematik og kommunikation
Matematik og musik
Matematik og kroppen
Matematik og ferien
Matematik og dyr
Matematik og miljø

Udvalget glæder sig meget til at modtage rigtig mange tilmeldinger fra landets 8. klasser.

Du kan altid få svar på dine spørgsmål om konkurrencen ved at skrive til foreningen.