Pengeuge

Præsentation i forbindelse med åbning af Pengeugen 2021

Rapporten “Unge, Gæld, forbrug og opsparing 2021”

Finans Danmark har siden 2014 arrangeret og gennemført Pengeuge i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening.

Pengeuge har til formål at lære folkeskolens 7.-9.klasser om budgetlægning, velfærdssamfundets økonomi, løn og skat, lån, ÅOP og investering i aktier og obligationer.

Til Pengeuge er udarbejdet to arbejdshæfter samt en lærervejledning.

Desuden er der produceret seks små videofilm og en lærervejledning, som knytter sig til seks områder i arbejdshæfterne.

De to emnehæfter, videofilmene og lærervejledningerne er frit tilgængelige på www.pengeuge.dk

Udvikling af arbejdshæfterne samt de seks små videofilm er sket i et samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening, da Finans Danmark har stor tillid til, at vi ved noget om undervisning og lærebogsmaterialer.

Arbejdshæfternes fire forfattere er medlemmer af Danmarks Matematiklærerforening, med mange års undervisningserfaring.

Danmarks Matematiklærerforening har kvalitetssikret de seks videofilm, som vises herunder: