Værdier

Danmarks Matematiklærerforenings værdigrundlag fungerer som et fundament for foreningens virke

Værdigrundlagets tre overordnede og ligeværdige værdier er:

 • Faglighed
 • Indflydelse
 • Samarbejde
Faglighed

Det er værdifuldt, at undervisningen i matematik i grundskolen er præget af stor faglighed – både pædagogisk og didaktisk, og at den fremmer elevernes glæde ved matematikken.

Derfor vil foreningen medvirke til, at

 • matematiklærerne klædes på til at varetage god matematikundervisning
 • der er plads til forskellighed
 • matematiklærerne får adgang til relevante efteruddannelsestilbud og forskningsresultater
 • fortælle historier om matematik med glæde
 • lærere i matematik får et godt fundament til at gennemføre og udvikle god matematikundervisning.

Konkret betyder det, at foreningen

 • udgiver et tidsskrift med relevante artikler, ideer til undervisningsforløb og oplysninger om nye bogudgivelser
 • udbyder kurser – både lokalt og på landsplan
 • driver et forlag, der udgiver spændende og inspirerende materialer til hele skoleforløbet – både bøger og digitale medier
 • udgiver en hjemmeside, der oplyser om foreningens virke
 • afholder Nordisk Matematikkonkurrence
 • udgiver materialer til Matematikkens dag, der afholdes hvert år i november måned.
 • er i dialog med professionshøjskolerne om undervisningen af lærerstuderende i matematik
 • samarbejder med lærerseminariernes matematiklærerforening.
Indflydelse

Det er værdifuldt, at foreningen og dens medlemmer har indflydelse på relevante beslutninger både lokalt og på landsplan.

Derfor vil foreningen arbejde for at

 • gennemføre foreningens aktuelle mærkesager
 • sætte sit præg på den offentlige debat
 • blive en kendt og anerkendt aktør i den politiske debat.

Konkret betyder det, at foreningen

 • udtaler sig om konkrete lovforslag og skolepolitiske tendenser, der kan få betydning for matematikundervisningen i grundskolen.
 • bruger den indflydelse, det giver at være en faglig forening under DLF
 • udgiver et tidsskrift, der også behandler aktuelle politiske emner
 • har et presseudvalg, der med pressemeddelelser sætter fokus på enkeltsager eller blander sig i debatten og holder kredsene ajour med pressemeddelelser, der kan være relevante lokalt
 • sender tidsskrifter og relevante forlagsudgivelser til udvalgte beslutningstagere.
 • går i dialog med andre skolepolitiske aktører som KL, Skole og Forældre, Skolelederne og fagkonsulenten i relevante sager.
Samarbejde

Det er værdifuldt, at foreningen er kendt for at ville samarbejde og tage ansvar for fælles beslutninger.

Derfor vil foreningen samarbejde

 • internt i foreningen
 • med andre aktører, der direkte eller indirekte har indflydelse på matematikundervisningen i grundskolen

Konkret betyder det, at landsforeningen

 • samarbejder med ministeriet fx i forbindelse med
 • udarbejdelse af mål for faget matematik
 • udarbejdelse af nye prøvevejledninger
 • opgavekommissionen
 • samarbejder med seminariernes og gymnasielærernes matematiklærerforeninger
 • har en repræsentant i Dansk Matematikundervisningskommission
 • samarbejder med Danmarks Lærerforening og de andre faglige foreninger under DLF
 • samarbejder med de øvrige matematiklærerforeninger i Norden fx med fælles udgivelser
 • understøtter kredsenes samarbejde med
 • de lokale skoler – herunder fagudvalg og matematikvejledere
 • de lokale CFU´er og kommunale centre
 • de lokale professionshøjskoler
 • skaber rammer for kredsenes samarbejde om fx Matematikkens Dag


Scroll to Top