Formål

Danmarks Matematiklærerforening

Foreningen skal virke til gavn for faget matematik og undervisningen heri.
Foreningen er en faglig landsforening, og medlemmerne er lærere i folkeskolen og lignende skoleformer.

Hovedstyrelsen

Hovedstyrelsen består af 1 repræsentant fra hver kredsforening. Hovedstyrelsen samles i marts og september.

Danmarks Matematiklærerforening

Har et dynamisk arbejdsgrundlag. Formålet realiseres ved involvering, påvirkning, informationsvirksomhed, uddannelse og dialog. Det sker bl.a. ved:

Samarbejde med

– Undervisningsministeriet
– Danmarks Lærerforening
– Amtscentrene og kommunernes fagkonsulenter
– Seminarielærernes og gymnasielærernes matematiklærerforeninger
– De andre faglige foreninger
– De nordiske landes matematiklærerforeninger

Efteruddannelse

– Landsdækkende kurser
– Medvirken ved tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse

Forlaget Matematik

– Udgiver tidsskriftet MATEMATIK
– Udgiver undervisningsmaterialer mv.