Formål

Formål

Danmarks Matematiklærerforening

Foreningen skal virke til gavn for faget matematik og undervisningen heri.

Foreningen er en faglig landsforening, og medlemmerne er lærere i folkeskolen og lignende skoleformer.

Hovedstyrelsen

Hovedstyrelsen består af 1 repræsentant fra hver kredsforening. Hovedstyrelsen samles i marts og september.

Danmarks Matematiklærerforening

Har et dynamisk arbejdsgrundlag. Formålet realiseres ved involvering, påvirkning, informationsvirksomhed, uddannelse og dialog. Det sker bl.a. ved:

Samarbejde med

– Undervisningsministeriet

– Danmarks Lærerforening

– Amtscentrene og kommunernes fagkonsulenter

– Seminarielærernes og gymnasielærernes matematiklærerforeninger

– De andre faglige foreninger

– De nordiske landes matematiklærerforeninger

Efteruddannelse

– Landsdækkende kurser

– Medvirken ved tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse

Forlaget Matematik

– Udgiver tidsskriftet MATEMATIK

– Udgiver undervisningsmaterialer mv.

Scroll to Top