Storstrøm

Bestyrelse

Formand:
Lene Odefey
Ny Præstøvej 321
4700 Næstved
Tlf.: 5373 1963
E-mail: lene@svenstrup-efterskole.dk

Næstformand:
Mari-Ann Skovlund Jensen
Akaciehaven 10 B
4684 Holmegaard
Tlf.:
E-mail: msj@pha.dk

Kasserer:
Ane Ditlevsen
Kobækvej 54
4230 Skælskør
Tlf.: 4135 4109
E-mail: anemditlevsen@gmail.com

Sekretær:
Niels Søbjerg
Kornbakken 8
4771 Kalvehave
Tlf.: 5095 1925
E-mail: niels.soebjerg1@skolekom.dk

Øvrige:

Tom Stub Christiansen
Gråstenvænget 41
4230  Skælskør
Tlf.: 4040 8575
E-mail: tom.stub@skolekom.dk; tosc@pha.dk

Suppleanter:

Volker Berthold
Skolegade 12
4690  Haslev
Tlf.: 2567 8922
E-mail: volker.berthold@skolekom.dk

Revisorer:
Alex Friis
Kokhaven 19
4736 Karrebæksminde
Tlf.: 5577 5115
E-mail: alex.friis@os.dk

Repræsentant til hovedstyrelsen:
Kristina Steen Dalgaard

Suppleant til hovedstyrelsen:
Marie Louise Pedersen

Vedtægter

Årlige Kontingentsatser

Almindeligt medlem

Pensionist

Ægtefælle

Kontingent DMLF 2022

440,00

 220,00

 105,00

Kredskontingent 2022

 55,00

  30,00

70,00

Kontingent i alt 2022

495,00

250,00

175,00