Storstrøm

Bestyrelse

Formand:
Kristina Steen Dalgaard
Egeparken 3
4862 Guldborg
Tlf.: 3110 1655
E-mail: kristina@dalgaards.dk

Næstformand:
Maria Louise Pedersen
Kindhestegade 20A, 2.
4700 Næstved
Tlf.: 2081 4007
E-mail: mlp@herlufsholm.dk

Kasserer:
Ane Ditlevsen
Kobækvej 54
4230 Skælskør
Tlf.: 4135 4109
E-mail: anemditlevsen@gmail.com

Sekretær:
Niels Søbjerg
Kornbakken 8
4771 Kalvehave
Tlf.: 5095 1925
E-mail: niels.soebjerg1@skolekom.dk

Øvrige best.:
Lene Odefey
Ny Præstøvej 321
4700 Næstved
Tlf.: 5373 1963
E-mail: lene.odefey@skolekom.dk

Tom Stub Christiansen
Gråstenvænget 41
4230  Skælskør
Tlf.: 4040 8575
E-mail: tom.stub@skolekom.dk; tosc@pha.dk

Suppleanter:

Volker Berthold
Skolegade 12
4690  Haslev
Tlf.: 2567 8922
E-mail: volker.berthold@skolekom.dk

Revisorer:
Alex Friis
Kokhaven 19
4736 Karrebæksminde
Tlf.: 5577 5115
E-mail: alex.friis@os.dk

Revisorsuppleant:

Mari-Ann Skovlund Jensen, msj@pha.dk

Repræsentant til hovedstyrelsen:
Kristina Steen Dalgaard

Suppleant til hovedstyrelsen:
Marie Louise Pedersen

Vedtægter

Årlige Kontingentsatser

Almindeligt medlem

Studerende / pensionist

Ægtefælle

Kontingent DMLF 2021

440,00

 220,00

 105,00

Kredskontingent 2021

 50,00

  25,00

25,00

Kontingent i alt 2021

490,00

245,00

130,00