København og omegn

Generalforsamling

Se Dagsorden her

Bestyrelse

Formand:
Karoline Stuhr
Frederiksbrovej 6, st.1
3400  Hillerød
E-mail:karoline.stuhr@hotmail.com

Næstformand:
Susanne Dahl
Færøvej 18
2800 Lyngby
E-mail: susannedahl53@outlook.com

Kasserer:
Svend Hessing
Vestervej 4
4180 Sorø
E-mail: svend.hessing@gmail.com

Spørgsmål om kontingent stiles til kasserer Svend Hessing.

Medlemmer:
Flemming Nielsen
H. C. Bojsensvej 12
2650 Hvidovre
E-mail: fn@sag.dk

Carsten Vium
E-mail: carstenv@gmail.com

Gry Nielsen
E-mail:gry.nielsen73@gmail.com

Louise Falkenberg
E-mail:louiselaursen86@hotmail.com

Klaus Tøgersen
E-mail: stubbi92@gmail.com

Karoline Stuhr
E-mail: stuhr040995@hotmail.com

Suppleant:
Stinne Lathi
Hvalsøvej 42A, 1.tv
2700 Brønshøj
E-mail: stinnesj@gmail.com

Revisor:
Tonni Rahr
Kristoffer Søegaard

Revisorsuppleant:
Martin Thun Klausen

Vedtægter

Årlige Kontingentsatser

Almindeligt medlem

Pensionist

Ægtefælle

Kontingent DMLF 2023

440,00

 220,00

 105,00

Kredskontingent 2023

 90,00

  45,00

 45,00

Kontingent i alt 2023

530,00

265,00

150,00