Bornholm

Bestyrelse

Formand:
Dorthe Pauck Due
Storegade 50
3700 Rønne
E-mail: dorthe.pauck.due@brk.dk

Kasserer
Morten Jørgensen Hulgaard
Store Torvegade 36a, 03.th.
3700 Rønne
E-mail: morten.joergensen@brk.dk

Øvrige medlemmer

Berit Eskeveit Noer
Vestermarievej 91
3720 Aakirkeby
E-mail: berit.noer@brk.dk

Repræsentant til Hovedstyrelsen
Henrik Balle

Vedtægter

Årlige Kontingentsatser

Almindeligt medlem

Pensionist

Ægtefælle

Kontingent DMLF 2023

440,00

 220,00

105,00

Kredskontingent 2023

 40,00

  20,00

 20,00

Kontingent i alt 2023

480,00

240,00

125,00