Sønderjylland

Bestyrelse

Formand:
Elisabeth Tang
Dyndvej Søndergade 9
6430 Nordborg
E-mail: et@dkmat.dk

Kasserer:
Connie Nielsen
Fjordvej 71
6200 Aabenraa
E-mail: connie.nielsen@dkmat.dk

Sekretær:
Karin Holm Jørgensen
Vestergade 14
6430 Nordborg

Vedtægter

Årlige Kontingentsatser

Almindeligt medlem

Studerende / pensionist

Ægtefælle

Kontingent DMLF 2021

440,00

 240,00

 105,00

Kredskontingent 2021

 90,00

  45,00

 45,00

Kontingent i alt 2021

530,00

265,00

150,00