Se Matematikkens Univers

Se Digitale udgivelser

Se forlagets kursus og konference tilbud

Analoge udgivelser

Dagtilbud og de yngste i skolen

ABACUS i børnehaven 3-6 år

Forlaget MATEMATIK sætter fokus på den før-matematiske udvikling hos de 3-6 årige børn og udgiver et materiale til dagtilbud og børnenes forældre i 2018-2020. Pt. er udgivet ”Nullet der fandt sin plads” og ”Tallene på tur”.

Bøgerne kan ses her

Regnefingre 1-6, 0.-2. klassetrin

Tanken bag hæfterne, er at skabe fokus på den sproglige udvikling i matematik allerede fra børnehaven. 

Bøgerne kan ses her

π -bøgerne, 5-8 år

π -bøgerne er 10 aktivitetsbøger for de 6-9 årige og deres voksne, der har lyst til at læse sammen med dem.

Ariel og Aurora er to børn, der bevæger sig frit mellem himmel og jord og stiller nysgerrige spørgsmål til de hverdagsagtige ting, de oplever på jorden. De har fået navn efter luftens ånd og dagens første lys.

Bøgerne kan ses her

En undersøgende tilgang

Matematik på iPad, 0.-3.klassetrin

Matematik på iPad er en inspirationsbog til arbejdet med matematik i de første skoleår ved hjælp af en iPad.

Bogen er bygget op med en kort introduktion til nogle gode apps og en masse forskellige aktiviteter.

Materialet kan ses her

Undersøgende matematik, 0.-8.klasse

Linex og Forlaget MATEMATIK udgiver i samarbejde et undervisningsmateriale, der knytter sig til konkrete materialer som Forlaget MATEMATIK forhandler.

Materialet kan ses her

Matematikkens Dag

Forlaget MATEMATIK og Danmarks Matematiklærerforening har siden 2009 samarbejdet om udgivelsen af ”Matematikkens Dag”. Materialerne har været anvendt til Matematikkens Dag hvert år i november.

Find udgivelsen på www.dkmat.dk

Materialerne fra 2009-2019 kan ses her

10 – 20 – 30

Her er tre bøger i en serie med fokus på problemløsende og dybdeborende matematik:

 • Der er lige 10 minutter
 • Det ta´r nok 20 minutter
 • En halv time gør meget ved det

Bøgerne kan ses her

Faglig læsning

Eventyrlig matematik 4.-7.klasstrin

Serien EVENTYRLIG MATEMATIK er skrevet til de 10 til 14 årige. Her er matematikken sat ind i en historisk, dramatisk og – for aldersgruppen – nærværende ramme, så bøgerne også kan bruges som blot – LYSTLÆSNING

Serien kan ses her

Eleverne i den daglige undervisning

Mine matematiktanker, 4.-6 klassetrin

Tegn og forklar hvordan man regner. “Mine matematiktanker” er tænkt som elevens egen huske- og opslagsbog. Her udtrykker eleven med egne ord og tegninger sin forståelse for matematiske begreber, regneoperationer og problemstillinger.

Materialet kan ses her

Folkeskolens Prøver

Forlaget MATEMATIK udgiver hvert år publikationen Folkeskolens prøver.

Den indeholder samtlige skriftlige matematikprøver til 9. og 10. klassetrin som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsender til de to prøveterminer i maj og december,  samt de tilsvarende grønlandske 10-klasseprøver. Udgivelsen indeholder tillige løsningsforslag og omsætningstabeller

Publikationerne kan ses her

Formelsamlingen, Matematiske formler og fagord

Formelsamlingen, Matematiske formler og fagord er en analog udgave og identisk med Undervisningsministeriets digitale udgave. Udgivelsen retter sig mod eleverne i 6.-10. klassetrin, som her har deres egen opslagsbog med plads til deres egne noter.

Den kan ses her

Analoge og digitale udgivelser i tilknytning til Matematikkens Univers

ABACUS og vore Portaler, dækker nu hele skoleforløbet

ABACUS analog udgave er Forlaget MATEMATIKs Matematiksystem til både indskolingen og mellemtrinnet.

I ABACUS lægges der vægt på en aktivitetspræget undervisning, der får eleverne til at opleve matematik gennem sprog, leg og bevægelse.

0.-3. klassetrin med basisbog, basishefte, opgavebog og lærervejledning

4.-6. klassetrin, med elevbog, opgavebog og lærervejledning

En oversigt over alle systemets udgivelser findes her

ABACUS i Matematikkens Univers, 4.-6. klassetrin, digital

Portal med 21 temaer og tilknyttede opgaver, test, 27 faglige emner m.v.

Læs mere her

Matematikkens Univers, 7.-10. klassetrin, digital

Portal med 9. scenarier med 36 læringsobjekter, opgaver og test m.m.

Matematikkens Univers skal bruge FLASH, som på de nyere browsere(Edge, Chrome, Firefox osv.) skal aktiveres. Se hjælp for de enkelte browsere vedr. aktivering af FLASH.

Læs mere her

Digitale udgivelser til den daglige undervisning og til eksamenerne

PRØV! -mundtlig, 7.-10. klassetrin

Denne udgivelse vil støtte læreren i tilrettelæggelsen af den daglige undervisning i forhold til den enkelte elev eller elevgruppe i mundtlig matematik, og være værdifuld for læreren i tilrettelæggelsen af de afsluttende mundtlige prøver.

Læs mere om PRØV! – mundtlig her

PRØV! -skriftlig, 6.-10. klassetrin

Denne udgivelse vil støtte læreren i tilrettelæggelse af den daglige undervisning i forhold til den enkelte elev eller elevgruppe i skriftlig matematik, og være værdifuld for læreren i tilrettelæggelsen af de afsluttende skriftlige prøver.

Læs mere om PRØV! – skriftlig her

CAS-programmer

MatematiKan

Skrive- og regneprogram, 0.-10. klassetrin

Med MatematiKan kan elever bruge computeren til både at skrive og regne i alle fag. Eleverne kan arbejde med opgaver og udarbejde færdige rapporter. De kan arbejde med tabeller, grafer, billeder, overskrifter og almindelig tekst og matematiske formler, der ser rigtige ud, og som beregnes helt nøjagtigt.

Læs mere om MatematiKan her

TI-Nspire CAS, 1.-10. klassetrin

TI-Nspire CAS omfatter blandt andet værksteder til at arbejde med grafer, geometri, regneark, statistik og simulering. Desuden note-, skrive- og regneværksted/CAS og dataopsamlingsværktøjer.

Læs mere her og bestil her

MatematiKan – online

Skrive- og regneprogram, 0.-10. klassetrin – ONLINE version

Der er nu udviklet en skyversion, som vil give de skoler, der fx bruger Chromebook, mulighed for at benytte MatematiKan

Programmet er klar til det nye skoleår 2019-20. Kontakt Forlaget for nærmere oplysninger hos

Karsten Enggard – ke@dkmat.dk

Gratis digitale udgivelser

MUI, Matematikkens Univers indskolingen, 0.-3. klassetrin

Denne version er gratis og giver adgang til syv undersøgende aktiviteter og fem træningsaktiviteter. Der er aktiviteter, der primært styrker elevernes arbejde med geometri og måling

Man kan få adgang til materialet her

Stjernehimlen

27 faglige emner, der dækker de faglige krav til matematikundervisningen på 4.-6. klassetrin. Fortrinsvis til mellemtrinnet, gratis

Man kan få adgang til materialet her

Matematik med it, 1.-10.klassetrin

Til et udviklingsprojekt om brug af IT og CAS-værktøjer i matematikundervisningen er udarbejdet en række præsentationer og en digital bog, der beskæftiger sig med udfordringerne ved at bruge it i matematikundervisningen, samt de muligheder det giver.

Man kan få adgang til materialet her

MUM, Matematikkens Univers mellemtrinnet 4.-6. klassetrin

Matematikkens Univers, 4.-6 klassetrin  er bygget op over 21 temaer, hvoraf temaerne 1, 3 og 4 er gratis

Der indgår tillige 27 faglige enmer (FE’er). De er digitale læringsobjekter, der på forskellig vis gennemgår stofområderne til 4.-6. årgang.

Eleverne arbejder individuelt, i par eller i grupper med at udvikle deres matematikforståelse.

Materialet kan ses her

Matematikkens Univers, ældste. 9 scenarier med 36 læringsobjekter

Universet omfatter 9 scenarier samt 36 læringsobjekter, der sammen med de øvrige materialer i Universet, dækker Fælles Mål til ældste trin.

Matematikkens Univers er bygget op over række scenarier. Eleverne arbejder individuelt, i par eller i grupper med at udvikle deres matematikforståelse. Der er mulighed for at arbejde med temaer og virkelighedsnære problemstillinger.

Matematikkens Univers skal bruge FLASH, som på de nyere browsere(Edge, Chrome, Firefox osv.) skal aktiveres. Se hjælp for de enkelte browsere vedr. aktivering af FLASH.

Adgang til Matematikkens Univers her

Konferencer, Fagkurser, Kursustilbud og Inspirationsdage

Forlaget MATEMATIK/Danmarks Matematiklærerforening afholder 7 årlige konferencer samt fagkurser, skræddersyede kurser og inspirationsdage

Konferencer samt fagkurser

Man kan orientere sig her

Inspirationsdage og skræddersyede kurser til skoler og kommuner

Fra juni 2019 udbyder vi følgende Inspirationsdage:

Begyndertrin

 • Undersøgelser med matematik – i praksis
 • Matematiske kompetencer og ny undervisningsvejledning
 • Matematik med konkrete materialer
 • Matematisk opmærksomhed i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Mellemtrin

 • Matematiske undersøgelser – i praksis og med it
 • Matematiske kompetencer og ny undervisningsvejledning
 • Matematik med IT – baggrund, metoder, eksempler. Procesorienteret matematikundervisning. Eksperimentel matematik. Digitale værktøjer i matematikundervisningen. Undervisningsdifferentiering.
 • Matematikdidaktik på mellemtrinet – fra teori til praksis

Ældste klassetrin

 • Matematik med IT – baggrund, metoder, eksempler. Procesorienteret matematikundervisning. Eksperimentel matematik. Digitale værktøjer i matematikundervisningen. Undervisningsdifferentiering.
 • Matematiske undersøgelser – med udgangspunkt i brugen af it
 • Mundtlig matematik med udgangspunkt i de matematiske kompetencer
 • Tendenser i prøverne – PRØV!-skriftlig/-mundtlig (målrettet opgavevalg efter elevforudsætninger)
 • Målrettet opgavevalg efter elevforudsætninger (PRØV!-skriftlig/-mundtlig 4.-9./10. klasse)

Gå til toppen