Danmarks Matematiklærerforening

HVAD NU HVIS?

Matematikværksted på Ipad

24 værkstedskort af Kathrine Iversen og Anne-Christine Weber

Sættet indeholder øvelser i otte forskellige apps

Number Line (tallinje)

Number Pieces (Positionssystemet)

Number Rack (kugleramme)

Number Frames (hulbrikker)

Think 3D (centicubes)

Excel (regneark)

Geoboard (regneark)

Dynamisk geometriprogram

Gå til butik

Kan du så løse problemet

Vi anbefaler et materiale, der også kan bruges

af vikaren.

Materialet består af tre PDF-sæt til kopiering,

inklusiv tre analoge bøger

Læs mere her

SE & REGN

De tre første hæfter i serien SE & REGN med fokus

på regnestrategier og begrebsforståelse.

Hæfterne kan anvendes i hele skoleforløbet og i

specialundervisningen.

Læs mere her

PRØV!

WEBBASERET

Prøvespørgsmål til de

Mundtlige og

Skriftlige prøver

Gå til hjemmesiden

Regnefingre 1-6

I serien Regnefingre findes flere små bøger der omhandler matematiske begreber allerede fra børnehaven. Tanken bag hæfterne er at skabe fokus på den sproglige udvikling i matematik fra børnehaven

Læs mere her

Kontakt

Organisationen Danmarks Matematiklærerforening og Forlaget MATEMATIK

 • Forlaget MATEMATIK

  Administration af foreningen og Forlaget

  Administration

  Administrativ medarbejdere: Dorte Henningsen og Kathrine Iversen

  Naverland 2
  2600 Glostrup
  E-mail: mat.forlag@dkmat.dk
  Tlf.  86 59 60 22

  Telefontid: 
  Tirsdag – Torsdag: 9.00 – 15.00

  Direktør
  Knud Jørgen Jensen
  Solsortvej 24
  4300 Holbæk
  E-mail: knudjoer@dkmat.dk

  Bestyrelsen

  Bestyrelsesformand
  Gert B. Nielsen
  Nørre Allé 33, 2600 Glostrup
  E-mail: gbn@dkmat.dk
  Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  Elisabeth Tang
  Dennis Ho Christiansen
  Karsten Enggaard
  Knud Jørgen Jensen
 • Kredsene

  Danmarks Matematiklæreforening består af et antal kredsforeninger, der hver vælger en repræsentant til hovedstyrelsen.

  Kredsene kan ses her

 • Hovedstyrelsen

  Består af en landsformand, landskasserer, næstformand, sekretær og en repræsentant fra hver af kredsene

  Landsformand
  Jens Peter Christensen
  Vestergade 1, 1. mf., 9500 Hobro
  tlf: 40 81 40 27
  E-mail: jenspeter@dkmat.dk

  Landskasser
  Knud Jørgen Jensen
  Solsortvej 24 4300  Holbæk
  E-mail: knudjoer@dkmat.dk

  Næstformand
  Tina Vrensted Ritter
  Jeppe Aakjærs Vej 56, 7430 Ikast
  E-mail: tina.ritter@dkmat.dk

  Sekretær
  Dennis Ho Christiansen
  Ranunkelvej 5, 4300 Holbæk
  E-mail: dennis@dkmat.dk

 • Forretningsudvalget

  Udpeges af Hovedstyrelsen og er ansvarlig for foreningens daglige drift.

  Jens Peter Christensen
  Vestergade 1, 1.mf., 9500 Hobro
  tlf: 40 81 40 27
  E-mail: jenspeter@dkmat.dk

  Knud Jørgen Jensen
  Solsortvej 24 4300  Holbæk
  E-mail: knudjoer@dkmat.dk

  Tina Vrensted Ritter
  Jeppe Aakjærs Vej 56, 7430 Ikast
  E-mail: tina.ritter@dkmat.dk

  Dennis Ho Christiansen
  Ranunkelvej 5, 4300 Holbæk
  E-mail: dennis@dkmat.dk

  Hanne Sax Holm
  Landbovænget 22, 6650 Brørup
  E-mail: hanne.sax.holm@dkmat.dk

 • Tidsskriftet

  Ansvarhavende redaktør ansættes af Hovedstyrelsen efter indstilling fra Forretningsudvalget. Redaktøren udpeger redaktionen for Tidskriftet MATEMATIK, og er ansvarlig for udgivelsen af Tidskriftet, samt dets budget og regnskab.

  Ansvarshavende redaktør  
  Martin Thun Klausen
  Kastruplundgade 68, 1.tv
  2770 Kastrup
  E-mail: matk@dkmat.dk
  Redaktionen  
  Marikka Andreasen
  Kirsten Søs Spahn
  Ditte Dybdal Bendsen
  Klaus Fink
 • Stående udvalg

  Foreningen har forskellige stående udvalg.

  SenSommerkursus
  Hanne Sax Holm
  Poul Græsbøll
  Else Andersen
  Landskassereren
  Nordisk Matematikkonkurrence
  for 8. klasse
  Kirsten “Søs” Spahn
  Lene Christensen
  Martin Thun Klausen
  Klaus Fink
  Presseudvalg
  Gert B. Nielsen
  Jørgen Korsgaard
  Jens Peter Christensen
  Matematikkens Dag
  Lene Mølgaard
  Jørgen Korsgaard
  Svend Hessing
  Kirsten Drews
  Finn Egede Rasmussen
  Carl Anker Damsgaard
  Klaus Fink
  Kirsten Tønnesen
  Kænguruen
  Dennis Ho Christiansen
  Poul Græsbøll
  Karina Andersen
  Mette Eis Hansen
  Kirsten Rosenkilde
  Gert B. Nielsen