Danmarks Matematiklærerforening

Danmarks Matematiklærerforening er delt op i 13 kredse, som hver har en repræsentant i
hovedstyrelsen. Hovedstyrelsen har desuden en landsformand, landskasserer, næstformand og sekretær.