Kredsene

Danmarks Matematiklæreforening består af et antal kredsforeninger, der hver vælger en repræsentant til hovedstyrelsen.
Kredsene kan ses her