Tidsskriftet

Ansvarhavende redaktørfor Tidsskriftet ansættes af Hovedstyrelsen efter indstilling fra Forretningsudvalget. Redaktøren udpeger redaktionen for Tidskriftet MATEMATIK, og er ansvarlig for udgivelsen af Tidskriftet, samt dets budget og regnskab.

Ansvarshavende redaktør
Martin Thun Klausen
Kastruplundgade 68, 1.tv
2770 Kastrup
matk@dkmat.dk

Redaktionen
Marikka Andreasen
Kirsten Søs Spahn
Ditte Dybdal Bendsen
Klaus Fink

Scroll to Top