Logo-mat-univers

Matematikkens Univers er bygget op over række scenarier. Eleverne arbejder individuelt, i par eller i grupper med at udvikle deres matematikforståelse. Der er mulighed for at arbejde med temaer og virkelighedsnære problemstillinger, som alle har et fagligt fokuspunkt i overensstemmelse med målene for matematik. Lærer og elever kan efter behov kombinere dette arbejde med træningsforløb, der kan tilpasses den enkelte elev.

 

For de ældste
Matematikkens Univers for de ældste klassetrin er klar til brug og dækker faghæftets krav til matematik.

Flere Scenarier
I takt med udviklingen af Matematikkens Univers til de ældste klassetrin begynder arbejdet med scenarier til mellemtrin og begyndertrin. Når Matematikkens Univers er fuldt udbygget, er det således et net-baseret undervisningsmateriale, der fagligt dækker hele skoleforløbet. Matematikkens Univers er udarbejdet i samarbejde med @ventures, kompetencecenter for e-læring og matematiklærere fra folkeskolen.

Kun med UNI-login

Adgang til Matematikkens Univers forudsætter anvendelse af UNI-login.

Læs mere om Matematikkens Univers på www.matematikkensunivers.dk

I skal være opmærksom på at siden bruger Flash. Her er vejledning i, hvordan I får det til at virke på den browser i bruger:

Google Chrome: https://www.youtube.com/watch?v=ws0wf02AIM8

Mozilla Firefox: https://www.youtube.com/watch?v=-hN0iMhUmAQ

Microsoft Edge: – kan ikke bruge Flash Player

Opera: – kan ikke bruge Flash Player

Safari MacOS: https://www.youtube.com/watch?v=p4cIo-ldv5s