Opbygning af softwaren

TI-Nspire CAS findes i to versioner, Teachers Software og Students software.

Den væsentligste forskel på de to versioner er, at læreren i Teachers Software kan udarbejde forskellige spørgeskemaer og tests.

Kernen i et CAS-program er, at det understøtter de grundlæggende matematiske repræsentationer: tekst, tal, tabel, geometriske figurer, formler, graf, statistisk diagram.

Programmet understøtter en eksperimenterende matematikundervisning: 

Især to aspekter er vigtige: programmet er dynamisk (fx via skydere) og det er interaktivt, dvs. de enkelte dele af programmet er forbundne, så ændringer i en del af programmet afspejles i de andre dele.


Scroll to Top