Værksteder

Programmet er opdelt i et sidepanel, et værkstedsområde og forskellige menubjælker.

TI-NspireCAS er et generelt CAS-program. Det rummer seks matematikværksteder, der er forbundet via et lager over variabeltildelinger, der sikrer, at de enkelte værksteder er forbundne med hinanden (interaktivitet).

De forskellige matematikværksteder har deres egne værktøjskasser.

I det følgende vises et eksempel fra hvert af disse seks værksteder.

Derefter vises et eksempel, hvor vinduet er delt op i fire felter. Samme opgave er løst ved at bruge fire forskellige værksteder.

Beregninger

Dette værksted fungerer nærmest som en avanceret lommeregner.

pastedGraphic.png

Grafer

I dette værksted kan man tegne og undersøge grafer.

Geometri

I dette værksted kan man tegne og konstruere geometriske figurer og undersøge deres egenskaber.

Lister og Regneark

Dette værksted bruges både til at håndtere lister i tabeller og celler i regneark. Det er også et symbolsk regneark.

Diagrammer og Statistik

I dette værksted kan du visualisere data i mange forskellige diagramtyper, undersøge data, og arbejde med deskriptiv statistik m.m.

Tilføjer du et Diagrammer- og Statistikværksted til et tomt dokument, får du at vide, at der ikke er nogle lister til stede. Derfor skal du altid starte med et Lister- og Regnearkværksted.

Noter

I dette værksted kan du skrive og formatere den tekst, der følger med din opgave.  I teksten kan du indsætte formler, figurer, specialtegn, skydere og foretage beregninger.

Noter er dit hovedværksted.

I eksemplerne til de andre værksteder er beskrivelsen skrevet i et noteværksted.

Samme problem løst i fire forskellige repræsentationer

Find skæringspunkt mellem to linjer:

y = 2x+3 og y = 2x+5

Opgave løses på fire forskellige måder:

Scroll to Top