Ansvarshavende redaktør af Tidsskriftet MATEMATIK

Martin Thun Klausen
Margretheholmsvej 68, 5.tv
1432 København K
E-mail: matk@dkmat.dk

Øvrige i redaktionen

Marikka Andreasen

Kirsten SØS Spahn

Ditte Dybdal Bendsen

Klaus Fink