ABACUS er et matematiksystem til både indskolingen og mellemtrinnet fra børnehaveklasse til 6. klasse.

 • Understøtter en aktivitetspræget undervisning.
 • Giver eleverne en grundlæggende talforståelse fra starten.
 • Prioriterer den sproglige dimension – både mundtligt og skriftligt.
 • Der arbejdes systematisk med opbygningen af positionssystemet.
 • Arbejder med talbehandling og begrebsforståelse gennem lege og spil.
 • Tager udgangspunkt i virkelighedsnære opgaver.
 • Integrerer naturligt bevægelse og udeliv i undervisningen.
 • Får eleverne til at opleve matematikken i deres omgivelser.
 • Får eleverne til at opleve matematikken gennem undersøgelse, aktiviteter, sprog og bevægelse.
 • Tager udgangspunkt i virkelighedsnære opgaver.
 • Giver gode muligheder for at differentiere undervisningen.