ABACUS til indskolingen

ABACUS til indskolingen tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag og de nære omgivelser. Fotos bliver brugt som illustrationer og oplæg til opgaver. Aktiviteterne tager udgangspunkt i de enkelte temaer og relateres ofte til elevernes hverdag i skolen og hjemme. På denne måde bliver materialet nærværende og relevant for eleverne.

Basisbogen er en flergangsbog, som danner rammen om de aktiviteter, der er forudsætningen for den matematiklæring, der skal finde sted. Basisbogen er udgangspunktet for samtaler om matematik i klassen. Ved køb af klassesæt gives der adgang til at downloade bogen som pdf.

Basisheftet er et engangshæfte, hvor eleverne skriver, regner, tegner eller farvelægger på siderne. Siderne har en overskuelig opbygning, og der er typisk kun en slags opgaver på hver side. Eleverne oplever derved ro til at fordybe sig i netop denne opgavetype. Opgaverne i Basisheftet er ofte åbne opgaver, der giver mulighed for en naturlig differentiering.

Opgavebogen sælges med fri kopiret og kan benyttes til ekstra træning eller yderligere udfordringer. Eleverne kender en del af opgaverne fra deres arbejde med Basisheftet.

Lærervejledningen giver vejledning til de enkelte sider i materialet og indeholder desuden et stort udvalg af ideer til en aktivitetspræget og undersøgende undervisning.
Alle lærervejledningerne indeholder bilag, der understøttet aktiviteterne, herunder bilag til de mange undersøgelser, der knytter sig til temaerne. Desuden indeholder lærervejledningerner kopisider med spil og hjælpeark fx prikpapir og kvadratnet.
Der er til hver årgang udarbejdet evalueringsark, der kan systematisere lærerens arbejde med evaluering i forhold til elevplaner mm. Fra 3. klasse er der mulighed for, at eleverne kan deltage i deres egen evaluering efter hvert tema. Alle bilag kan hentes som pdf-filer.
I lærervejledningen til 3. klassetrin findes en fuldstændig oversigt over alle de temaer og værksteder, der er beskrevet i de fire årgange.

Attraktive priser på ABACUS til indskolingen

Prisberegningen herunder er baseret på en klasse på 24 elever.

0.klasse
Første år: 117 kr. pr. elev – følgende år: 40 kr. pr. elev pr. år.

1. klasse
Første år: 119 kr. pr. elev – følgende år: 40 kr. pr. elev pr. år.

2. klasse
Første år: 119 kr. pr. elev – følgende år: 40 kr. pr. elev pr. år.

3. klasse
Første år: 123 kr. pr. elev – følgende år: 40 kr. pr. elev pr. år.

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse. Medlemsrabatten er på 10 %