ABACUS til mellemtrinnet

ABACUS til mellemtrinnet indeholder 7 temaer på hvert klassetrin. Temaerne tager ofte udgangspunkt i elevernes dagligdag, så de kan relateres til elevernes hverdagserfaringer.
I sprogarbejdet anvendes autentiske tekster, og eleverne øver sig i at formulere sig mundtligt og skriftligt.
Der arbejdes undersøgende – også i forhold til udviklingen og forståelsen af elevernes egne regnestrategier og algoritmer. Der lægges vægt på samarbejde om løsningen. Det styrker kommunikationen om og med matematik. Der arbejdes bevidst med inddragelse af digitale hjælpemidler.

Elevbogen er en engangsbog. Den kombinerer den traditionelle matematikbog med en engangsbog. Den samler gennemgangen af de matematiske fagområder og elevernes egne noter og forklaringer. Der bliver i Elevbogen lagt vægt på, at eleverne ikke alene noterer svar på konkrete opgaver, men i højere grad forholder sig til, hvad de har gjort, hvorfor og hvordan. Det er især de mange åbne opgaver, hvor eleverne selv skal vælge passende forudsætninger, der gør dem bevidste om forskellige matematiske strategier.

Opgavebogen er en kopibog, som kan benyttes til ekstra træning eller yderligere udfordringer.
Opgavebogen giver gode muligheder for at tilpasse og differentiere undervisningen. Dertil kommer, at der til hvert tema i Elevbogen findes et sæt opgaver til færdighedsregning og tekstopgaver.

Lærervejledningen giver vejledning til de enkelte sider i materialet. Desuden findes et stort udvalg af ideer til den aktivitetsprægede og undersøgende undervisning, som er det bærende element i ABACUS. Der er således forslag til forskellige mindre undersøgelser til hvert tema. Desuden findes eksempler på undersøgelseslandskaber og projektarbejder, der kan understøtte arbejdet med de enkelte temaer. I lærervejledningen er der også evalueringsark som opfølgning på hvert af de 7 temaer.

Attraktive priser på ABACUS til mellemtrinnet

Prisberegningen herunder er baseret på en klasse på 24 elever.

4. klasse
Første år: 86 kr. pr. elev – følgende år: 50 kr. pr. elev pr. år.

5. klasse
Første år: 86 kr. pr. elev – følgende år: 50 kr. pr. elev pr. år.

6. klasse
Første år: 86 kr. pr. elev – følgende år: 50 kr. pr. elev pr. år.

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse. Medlemsrabatten er på 10 %