Velkommen til Ny ABACUS. 

Et lærebogssystem i

matematik til 1. klasse

Et aktivitetsbaseret lærebogssystem, 

der giver en sjov og afvekslende undervisning, 

indeholder det nyeste indenfor didaktik 

og lever op til Fælles Mål og Læseplanen.

✔ Giver eleverne FORSTÅELSE for matematik – i stedet for simpel træning

✔ Har side- og temaopbygning, der skaber MESTRING

✔ Har temaer med hverdagssituationer, der giver RELEVANS

✔ Giver mulighed for naturlig DIFFERENTIERING

✔ Vægter SPROG og MUNDTLIGHED

✔ Har en lærervejledning der gør systemet LET AT BRUGE

Kompetencer og glæde ved matematik fra starten.

ABACUS lærebogssystemet er for dig, som ønsker

at give dine elever kompetencer og glæde ved matematik lige fra starten. 


Jeg har arbejdet med ABACUS lærebogssystemet i de seneste år, og for mig er ABACUS det bedste lærebogssystem, der findes. Det giver eleverne en forståelse for matematikken og en sjov og afvekslende undervisning. Eleverne er aktive og kommer ofte selv med forslag til aktiviteter.

Susanne Eilsø Haugaard, lærer og matematikvejleder, Byskovskolen

Anbefalet af:
Danmarks Matematiklærerforening

Anerkendt forfatterteam

ABACUS er udviklet af to anerkendte ildsjæle indenfor matematik: Connie Nielsen og Elisabeth Tang, der også er forfattere til en række andre matematikbøger til grundskolen, f.eks. SE & REGN-serien og Matematikdidaktik. 

Hvad er nyt i ny ABACUS til 1. klasse?

  • Elevbog for hvert halvår

  • Tilhørende online tavlebøger med alle sider og ekstra samtalesider

  • Forbedret lærervejledning – fortsat spækket med aktiviteter
Læs mere
Det ny ABACUS matematik lærebogssystem til 1. klasse tilbyder dig en ny og spændende måde at undervise på i matematik. Her kan du se hvad ABACUS kan tilbyde dig som lærer:

Elevbøger

Elevbøgerne er opbygget med tre temaer i hver bog. Temaerne er valgt ud fra et ønske om, at undervisningen i matematik bliver anvendelsesorienteret og virkelighedsnær fra starten.

De fleste sider har derfor en direkte forbindelse til det overordnede tema, derudover er der sider, der bevidst fører eleverne frem til brugbare regnestrategier inden for addition og subtraktion. Der er fotos og tegninger, der relaterer til elevernes hverdag.

Til hvert tema er der indarbejdet små undersøgelser, der her i starten er meget styret, men som undervejs vil lede til en undersøgende tilgang i matematik.

Lærervejledning

Lærervejledningen har en grundig side til side vejledning, som gør det let for dig at forberede din undervisning til de enkelte lektioner.

Lærervejledningen beskriver derudover en lang række aktiviteter, der understøtter elevernes læring. Temaernes mål matcher Fælles Mål (2019).


Derudover er der beskrivelser af det faglige indhold og faktabokse, der giver viden om det faglige indhold. Lærervejledningen indledes med overordnede didaktiske overvejelser.

Bilagene er en samling af kopiark, der understøtter arbejdet i elevbøgerne samt åbne opgaver, der giver en naturlig differentieringsmulighed. Der er også sider, der kan anvendes til evaluering.

Tavlebøger

Sammen med lærervejledningen får du afgang til online tavlebøger med alle sider og ekstra samtalesider.

Den elektroniske tavlebog består af alle sider fra elevbøgerne, så det er nemt at forklare klassen, hvad der skal ske på siden.

Derudover er der samtalesider. Det er tegninger eller fotos, der understøtter samtalen om de matematiske emner.

Vi er med dig hele vejen

Med ABACUS lærebogssystemet vil du starte en spændende rejse i udviklingen af dine elevers matematikkompetencer og deres glæde ved matematik. 


Systemet er let at bruge – men vi står til rådighed, hvis du har spørgsmål til det. Book et gratis møde nedenfor.

Book møde

Bestil den ny ABACUS til din 1. klasse lige her

Det Ny ABACUS lærebogssystem til 1. klasse består af:

  1. En elevbog for hvert halvår
  2. Tilhørende online tavlebøger med alle sider og ekstra samtalesider
  3. En lærervejledning spækket med aktiviteter
Kom i gang for under 5.000 kr. pr. klasse

10% rabat for medlemmer af Danmarks Matematiklærerforening

Scroll to Top