ABACUS fra børnehaveklassen til 6. klasse.

  • Understøtter en aktivitetspræget undervisning.
  • Giver eleverne en grundlæggende talforståelse fra starten.
  • Prioriterer den sproglige dimension – både mundtligt og skriftligt.
  • Der arbejdes systematisk med opbygningen af positionssystemet.
  • Arbejder med talbehandling og begrebsforståelse gennem lege og spil.
  • Tager udgangspunkt i virkelighedsnære opgaver.
  • Integrerer naturligt bevægelse og udeliv i undervisningen.
  • Får eleverne til at opleve matematikken i deres omgivelser.
Scroll to Top