Eventyrlig Matematik

Bøgerne i serien ”Eventyrlig Matematik” er skrevet til børn i alderen fra 11 til 13‒14 år, og deres formål er dels at sætte børnene i gang med at lystlæse, dels at fortælle dem, at matematik er spændende.

Bøgerne er oplagte både i forbindelse med læseaktivitet i den daglige undervisning ‒ i skolens temauger og tværfaglige forløb.

Bøgerne fortæller blandt andet om mennesker, som har brugt deres liv på at løse matematiske gåder ‒ spændende mennesker, der har været nysgerrige, opfindsomme og dristige.

Siderne i bøgerne er opdelt i to spalter, dels en bred spalte til den spændende historie, dels en smallere spalte med forklarende noter, billedtekster og små opgaver, som børnene kan løse.


Anmeldelse af Mikkel Nordvig i Folkeskolen
Matematikfest for alle
I “Eventyrlig matematik” kan læsehestene få lov til at opleve, hvad matematiknørderne altid har vidst – at der ligger forrygende historier bag tallene såvel som imellem dem; og nørderne kan sagtens læse med.
Serien “Eventyrlig matematik” er tiltænkt mellemtrinnet. Hver bog tager fat på et af matematikkens utallige spændende emner – det være sig et fagligt tema eller en person. Det er svært at skjule, når en historie er et medium for en ”ekstern pointe”, men jeg synes, opgaven løses hæderligt. Jeg nævner dette, fordi jeg er meget begejstret for disse bøger og ønsker at understrege for folk, der måtte købe dem på min anbefaling, at når der hist og her gøres ”litterære krumspring” for matematikkens skyld, er det, fordi det er nærmest umuligt at undgå.Fibos farlige færd“: En ung Fibonacci er første bogs hovedperson. Gennem ham oplever vi handel og vandel og romertal i middelalderens Middelhavsregion. Der er geometri i form af arabiske mosaikker og kulørt historiefortælling med ondsindede berberkrigere, damascenersværd og en arabisk købmandsdatter, der introducerer vor unge helt for arabertallenes mysterier og positionssystem.
Den anden bog i serien, Den usynlige spion, har en nutidig hovedperson, nemlig elleveårige Hugo. Hugo har en onkel, som hedder Adam, bor lidt nede ad gaden og er spion, betror han en dag Hugo. Spioner spinder et net af hemmeligheder, pynter det med røgslør og går stille med dørene – og så bruger de naturligvis koder. En stille snak efter skole udvikler sig pludselig fra usynligt blæk, som enhver med en fortid i spejderlejre, “De 5”-bøger eller lignende ved, kan laves af både citronsaft og andet godt, til kodestokke og en tidsrejse til det gamle Rom, hvor Cæsars yndlingskode afsløres som lige en tand for nem. Cæsar bliver sur over kritikken, så Hugo og Adam rejser videre – onkel Adam har en magisk fløjte, som får tidsrejser til at gå som en leg. Via forskellige stop lander de i nutidens USA, hvor en af mændene bag den såkaldte RSA-kryptering underholder med 153-cifrede tal.
I den sidste bog, Mordet på Arkimedes, befinder vi os i matematikkens ursuppe, hos Arkimedes i Syrakus. Historien tager sin begyndelse netop ved afslutningen på denne den praktiske matematiks grand old mans liv. Romerske soldater hamrer på døren, og indenfor i palæet mindes de to børn Pollux og Penelope deres oplevelser med matematikeren. De husker tilbage på, hvordan de romerske invasionsstyrker fik læsterlige prygl af Arkimedes’ geniale forsvarsmaskiner. Arkimedes lærte dem at finder linjestykker og cirklers centrum, ligesom de delagtiggøres i det forunderlige fænomen pi og løftestangsprincippet og taljernes velsignelser. Den berømte scene, hvor den ærværdige videnskabsmand i begejstring over det vand, hans legeme har fortrængt, nøgen forlader sit badekar for at råbe sit heureka på gader og stræder, viser sig at have været et ret pinligt optrin. Desværre holder døren ikke evigt, de romerske legionærer har hurtigt til sværdet, og vores tur til antikken ender ved Arkimedes’ geometriske gravsten.
I alle tre bøger er der matematikopgaver i bogens margin. Bog 1 og 3 er ikke så tunge på opgavesiden, men alle tre giver eleverne noget at rive i. Spionbogen er slik for nørder.
Som udgangsbøn vil jeg opfordre til, at man ikke blot betragter disse bøger som ekstramateriale til hurtigløberne. Ikke at de ikke vil have glæde af dem, men i særdeleshed de to historisk orienterede bøger tror jeg har potentiale til at vække begejstring blandt de elever, der holder af at læse og betragter matematik som en kedelig bivirkning ved skolelivet. Jeg tror faktisk, at måden, der fortælles på, vil kunne få nogle af dem til at se det rimelige i at løse opgaverne som en del af udforskningen af det narrative univers. Se det ville være et rigtigt eventyr.
Mikkel Nordvig

Lektørudtalelse fra Dansk Bibliotek Center
om de tre første bøger, nr. 1, 2 og 3
Bøgerne i serien Eventyrlig matematik fortæller om matematik samt om betydningsfulde personer inden for matematikkens verden. Bøgerne er et godt supplement til den traditionelle matematikundervisning i grundskolen, hvor de kan anvendes som undervisningsbøger for børn mellem 10 og 14 år eller til selvstændigt arbejde af elever, der har behov for eller lyst til anderledes matematikundervisning.
Bøgerne er en vekselvirkning mellem en skønlitterær fortælling og matematiske opgaver. Grundstammen i bøgerne er en skønlitterær fortælling om en vigtig person inden for matematikkens verden eller en matematisk problemstilling. Denne fortælling suppleres med matematiske opgaver relateret til fortællingen.
Fibos farlige færd, ”Mordet på Arkimedes” og ”Den usynlig spion” er de tre første udgivelser i serien, som fortæller om henholdsvis matematikerne Fibonnacci og Arkimedes samt om kodesprog.
Bøgerne fungerer godt og vil være en god matematisk oplevelse ikke bare for elever med interesse i matematik, men også for elever, som er kørt trætte i matematikken.
Samlet konklusion
Tre gode bøger, som gør matematikkens verden mere vedkommende, personlig og nærværende. Bøgerne rammer både matematisk interesserede børn og børn, der normalt ikke gider matematik.
Henrik Munch Jørgensen

Lektørudtalelse fra Dansk Bibliotek Center
om de tre næste bøger, nr. 4, 5 og 6
Det er tre gode bøger, som via den fiktive fortælling gør matematikkens verden mere levende og spændende. Matematik er mere end bare tal og formler, hvilket disse bøger kan være en øjenåbner for.
De tre bøger anbefales til brug i grundskolen som supplement til den almene matematikundervisning. Bøgerne rummer gode muligheder for både differentiering og selvstændigt arbejde.
Henrik Munch Jørgensen

Lektørudtalelse fra Dansk Bibliotek Center
om bøgerne nr. 7, 8 og 9
Den syvende bog i serien, “Den glubske labyrint“, er en fiktiv fortælling, som behandler emnet labyrinter. “Det magiske ur” er den ottende og en historisk fortælling om, hvordan John Harrison fik anerkendelse for sit ur. “Dronningens befaling” er den foreløbig sidste i serien og handler om René Descartes og hans koordinatsystem.
Bøgerne kombinerer en skønlitterær fortælling med opgaver, som er relateret fortællingen. Flere af de matematiske begreber er forklaret ved siden af teksten. Bagerst i bøgerne findes løsninger til opgaverne.
Vurdering
Tre underholdende bøger, som gør matematikkens verden mere forståelig og nærværende. Bøgerne fungerer fint med vekselvirkningen mellem fiktion og faglig viden. Bøgerne har flotte og farverige tegninger, som er med til at understøtte fortællingerne.
Til bibliotekaren
Alle tre bøger har en spændende historie, og de kan fint anvendes som fx supplement i matematikundervisningen til aldersgruppen. Anbefales både til skolens PLC og folkebiblioteker.
Stine Bille

Lektørudtalelse fra Dansk Bibliotek Center
om bøgerne nr. 10 og 11
To nye bøger i serien “Eventyrlig matematik”, som begge fortæller en skønlitterær historie om et matematisk emne. I bøgerne møder man spændende personer, der er eller har været nysgerrige, opfindsomme og meget modige. For 10-14-årige.
Den tiende bog i serien, “Historien om meteren“, er en fiktiv fortælling. Den franske astronom og matematiker Pierre Mechain og hans hjælper skal måle afstanden mellem to byer, og dermed være med til at fastsætte længden på den nye længdeenhed “meteren”.
Den ellevte bog, “Snigende gæld“, handler om et nutidigt problem, kviklån. I historien tager den unge mand Kristian et kviklån på fem tusinde kroner. Herefter begynder han at få problemer.
Vurdering
To underholdende bøger som gør matematikkens verden mere forståelig og underholdende. Bøgerne fungerer fint med vekselvirkningen mellem fiktion og faglig viden. Illustrationerne er farverige, og der er mange flotte forklarende tegninger i bøgerne.
Bøgerne kombinerer en skønlitterær fortælling med opgaver, som er relateret til fortællingen. Flere af de matematiske begreber er forklaret ved siden af teksten. Bagerst i bøgerne findes der løsninger til opgaverne. Til bibliotekaren
Anbefales til skolernes PLC og folkebibliotekerne.
Stine Bille

Scroll to Top