PRØV!

PRØV!

Digitale programmer til matematik i den daglige undervisning – til prøven – til brobygning – til udfordring

  • PRØV! mundtlig: Til den daglige matematikundervisning og til organisering af de mundtlige prøver efter 9. og 10. klassetrin.
  • PRØV! skriftlig: Til den daglige undervisning, differentiering og brobygning. Programmet understøtter arbejdet med den skriftlige del af matematikundervisningen til 7.-10. klassetrin.
  • PRØV! udfordringer: Til fordybelse og problemregning. Differentierede udfordringer i matematik på (7.), 8. 9. og 10. klassetrin. 
  • PRØV! udfordringer er gratis.
Scroll to Top