PRØV! MUNDTLIG

PRØV! MUNDTLIG

Til den daglige matematikundervisning og til organisering af de mundtlige prøver efter 9. og 10. klassetrin

Design af prøveoplæg

Der gives mulighed for at læreren selv kan designe egne mundtlige prøveoplæg, dele dem med andre eller tilrette de mange færdig oplæg i materialet. Der er så mange prøveoplæg, at du kan bruge nogle af dem i din daglige undervisning. Materialet tager afsæt i de nye Fælles Mål.

Alt er tilrettelagt, så det styrker dit arbejde med den mundtlige dimension i matematikundervisningen. Det er organiseret, så du har overblik over, hvilke faglige temaer og hvilke kompetencer, der kan komme i spil. Du har mulighed for at præcisere og vælge, hvad hvert oplæg skal bruges til.

PRØV! MUNDTLIG i dagligdagen

Der gives mulighed for, at eleverne kan arbejde i programmet i dagligdagen. Eleverne vil have mulighed for at arbejde digitalt med temaer, prøveoplæg og bilag, og gør eleverne yderligere fortrolige med den mundtlige dimension i matematik.

Læreren har mulighed for at vælge, hvad den enkelte elev, grupper af elever eller hele klassen skal arbejde med. Eleverne får adgang med deres eget UNI-Login til det, deres lærer har valgt til dem. Elevernes arbejde med mundtlige oplæg, dispositioner m.v. kan kommunikeres elektronisk til læreren.

Eleverne kan arbejde med forskellige faglige emner og med forskellige kompetencer, og de kan vælge mellem forskellige modeller, diskuterer fordele og ulemper, når de udarbejder en disposition for arbejdet.

Materialet bliver løbende opdateret.

PRØV! MUNDTLIG indeholder:

Temaer til prøveoplæg

I dagligdagen kan læreren vælge et tema og sammensætte det med deloplæg til de timer, hvor eleverne skal arbejde med de faglige temaer og kompetencer, den valgte sammensætning giver mulighed for.

Øvetemaer

Et øvetema består af en introduktionstekst og et enkelt deloplæg. Det giver mulighed for, at fokusere på bestemte faglige emner og kompetencer.

Matematiske problemstillinger

Hvert deloplæg har sin egen problemstilling. Det giver eleverne mulighed at arbejde med udvalgte faglige emner og vise, at de besidder bestemte kompetencer. Øveoplæg giver mulighed for at udvikle bestemte kompetencer.

Vejledninger og licens

Vejledninger til læreren med fyldige eksempler og forklaringer til prøvebekendtgørelsen er tilgængelige på www.prøv.dk

Se denne video.

Der gives adgang til PRØV! MUNDTLIG med UNI-Login. 

Pris og licens

Prisen er 350 kr. pr år pr klasse. Der skal betales for alle skolens 8., 9. og 10. klasser.

Der gives 50% rabat ved køb i andet kalenderhalvår.

Bestil PRØV! MUNDTLIG i forlagets webshop under Digital.

Bestil her

Scroll to Top